Logo Kniharske prace

Aktuální novinky

Doplnili jsme články o technikách, které u nás používáme. Můžete si tak přečíst, co to je Bigování, Falcování, Složkové snášení, atd.
Pokud by vás zajímaly jakékoliv detailnější informace  neváhejte nás kontaktovat.

Home Laminace
PDF Tisk

Rozměry standardních řad formátů


A (mm) C (mm) B (mm)
0 841x1189 917x1297 1000x1414
1 594x841 648x917 707x1000
2 420x594 458x648 500x707
3 297x420 324x458 353x500
4 210x297 229x324 250x353
5 148x210 162x229 176x250
6 105x148 114x162 125x176
7 74x105 81x114 88x125
8 52x74 57x81 62x88
9 37x52 40x57 44x62
10 26x37 28x40 31x44