Logo Kniharske prace

Aktuální novinky

Doplnili jsme články o technikách, které u nás používáme. Můžete si tak přečíst, co to je Bigování, Falcování, Složkové snášení, atd.
Pokud by vás zajímaly jakékoliv detailnější informace  neváhejte nás kontaktovat.

Home Výsek - Násek
PDF Tisk

Rozměry standardních řad formátů


A (mm) C (mm) B (mm)
0 841x1189 917x1297 1000x1414
1 594x841 648x917 707x1000
2 420x594 458x648 500x707
3 297x420 324x458 353x500
4 210x297 229x324 250x353
5 148x210 162x229 176x250
6 105x148 114x162 125x176
7 74x105 81x114 88x125
8 52x74 57x81 62x88
9 37x52 40x57 44x62
10 26x37 28x40 31x44