Logo Kniharske prace

Aktuální novinky

Doplnili jsme články o technikách, které u nás používáme. Můžete si tak přečíst, co to je Bigování, Falcování, Složkové snášení, atd.
Pokud by vás zajímaly jakékoliv detailnější informace  neváhejte nás kontaktovat.

Home Vazby Vazba V2
PDF Tisk

Lepená měkká vazba V2

Jednotlivé listy, čtyřčlánkové složky, speciálně perforované nebo slepované ve hřbetním lomu jsou spojeny ve hřbetě do knižního bloku tavným  lepidlem a lepidlem PUR (polyuretan) a zavěšeny do čtyřikrát i vícekrát rýhované kartonové nebo laminované obálky a následně oříznuty po třech stranách.
Tato vazba nachází největší využití v oblasti neperiodických tiskovin.
Při výrobě periodických tiskovin, zejména časopisů, je také velmi často využívaná, zde by však síla hřbetu neměla být menší než 4 mm.